Australian Cattle Dog w Polsce

ANZAC Bugari (Dyzio)

data urodzenia (born)
2011.04.26
ojciec (sire)
QUINKIN Astra Canina
matka (dam)
Va Bene JOYRIDE
nr rodowodu (pedigree no)
 
nr rejestracyjny (registry no)
 
tatuaż / chip (tatoo / chip no)
972274000028140
hodowca (breeder)
Ewa Osuch
właściciel (owner)
Bartosz i Anna Kozłowscy
miejscowość (place) 
telefon (phone no)

e-mail
bartosz102@poczta.onet.pl
PRA
B [obligat.]
BAER
obustronnie slyszacy (bilateral hearing) [M.Wrzosek 07.06.2011 nr 036/2011]
HD

ED

wzrost (height)
 
waga (weight)

uzębienie, zgryz (dentition, bite)
nożycowy (scisor)
wyszkolenie (training)

championaty (champion titles)
 
tytuły (show titles)

mioty (litters)