Australian Cattle Dog w Polsce

LISIURA DRIKA from Karebare (Dzika)

data urodzenia (born)
1995.04.15
ojciec (sire)
Karebare's KHRABSHOOTER
matka (dam)
Karebare's KHNORMA JEAN
rodowod (pedigree)
ACD Pedigree.com
nr rodowodu (pedigree no)
PKR.I-23851
nr rejestracyjny (registry no)
53942/I/95
tatuaż / chip (tatoo / chip no)

hodowca (breeder)
Gregory, Karen Peterson
właściciel (owner)
Jadwiga Chodzeń Astra Canina.com
miejscowość (place) 
telefon (phone no)

e-mail

PRA
C [obligatoryjne]
BAER

HD
A1 [nr ewid D329 1997.03.13]
ED

wzrost (height)
46 cm
waga (weight)
18 kg
uzębienie, zgryz (dentition, bite)
pełne, nożycowy (full, scisor)
wyszkolenie (training)
posłuszeństwo PT, pies specjalistyczno-obronny PSO (obedience CD, IPO)
championaty (champion titles)
CH Pl
tytuły (show titles)
Zw. Klubu 1996, 1997, Zw. Pl 1996
mioty (litters)
2001.11.30 przydomek: ASTRA CANINA ojciec: ABORIGINAL BOY Cidabro

1 pies: CENTAURUS
2 pies: COR SERPENTI
3 suka: CEBALRAI
4 suka: CETI
5 suka: CANICULA 
6 suka: COR HYDRAE
7 suka: CORONA AUSTRALIS

all copyrights AusAuras©2009

wykorzystanie danych zawartych w bazie mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody wlasciciela strony lub / i wlasciciela psa ktorego dane dotycza

using any of the data possible only after getting the agreement with web-site owner or / and particular dog's owner