Australian Cattle Dog w Polsce

AUSTRALIAN SHOW GIRL Simpatica PS (Moldy)

data urodzenia (born)
2010.06.07
ojciec (sire)
CAYMAN Kazari Toyo-Ken
matka (dam)
HAKIRA CATTLANDIA Norslaw Ramotto
nr rodowodu (pedigree no)
PKR. I-67081
nr rejestracyjny (registry no)
4924/XLII/10
tatuaż / chip (tatoo / chip no)
005AA
hodowca (breeder)
Wiesław Bartkowiak
właściciel (owner)
Wojciech Żurek
miejscowość (place) 
telefon (phone no)

e-mail
aleksandrazurek@gmail.com
PRA
 
BAER

HD

ED

wzrost (height)
 
waga (weight)

uzębienie, zgryz (dentition, bite)
nozycowy (scisor)
wyszkolenie (training)

championaty (champion titles)
 
tytuły (show titles)

mioty (litters)